Välkommen till ASSME Entreprenad

Hur kan vi hjälpa dig?

Med många års branscherfarenhet så finns det inga åtaganden som är för stora eller för små!

Rivning

Vi river alla typer av byggnader och konstruktioner oavsett storlek.

Dränering

Att dränera en husgrund är ett stort arbete som kräver stor kunskap och erfarenhet. Ett noggrant utfört anläggningsarbete skapar viktiga förutsättningar för att huset inte ska få fuktproblem i framtiden.

Schaktning

Större Urgrävningar och marksanering är vanligt förekommande. Maskinstyrning och gps utrustning finns på samtliga våra maskiner.

Byggställning

Vi monterar, nedmonterar hyr ut säkra byggnadsställningar. Företaget erbjuder en helhetslösning för enkel samordning och kommunikation.

Projektering & Byggverksamhet

Vi ger fastighetsägaren och kunden information kring det arbete som ska ske, vilket blir till ett underlag som aktörerna fattar beslut ifrån gällande bland annat projektutformningen och -genomförandet.

Fibergrävning

Vi tillhandahåller installation för fiber i ditt område vilket inleds med att gräva ner fiberkabeln som sedan kopplar ihop området med det landsomfattande fibernätet.

Om oss

Vi är lokalt placerade i Borås men vi arbetar med entreprenader och tjänster i hela landet. Vårt mål är att erbjuda hög kvalité, nöjda kunder och god lönsamhet. Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt kvalitetsarbete.

Kontakt
033 - 4756801

Lilla Brogatan 31, 503 35 Borås